Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for מאי, 2012

נולדתי עירום, מלא יצירה בתוכי.
עם השנים אבדה יכולתי,
אם דורשים הישגיות כצורך בסיסי
כיצד נותרתי עני ?

רק עוד כמה שנים, הם אומרים
תמשיך כך ותגיע רחוק.
רחוק, רחוק
אך מה יוותר מעצמי ?

מרדף ,מעמד, רצינות
חיי אמת או שמא מחדל ?
אוזניי חדלו ממלאכתן
האם ניתן להאשימן ?

לשמר את אשר נולדנו עמו,
להרגיש כל יום יצירה אמתית
פריסת כנף תוך שחרור הגבולות,

זוהי דרכי לחיי מותרות.

 

Read Full Post »