Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חמלה’

חשש – קבלה

שחרור אמיתי.

שינוי – עטיפה

לבסוף, אשאר אני.

 

רגע לפני החיבור-

שלום רתיעה,

וכי למה לי אינו מגיע ?

גם אני זקוק למגע.

 

אבוי החברה בה אני חי.

לשתוק עבורך, עד מתי.

כריכת הזרועות סביב גופי, לא באלימות אבקש.

אלא מחווה פשוטה של חיבה, חיבוק גרידא.

Read Full Post »