Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שינוי’

התחדשות

פוסעת על שביל אפר, עיניי נתקעות על חלון בקתה עם פתח צר.

מהופנטת, מנסה, משהו נתקע.

מתעקשת אל מקום זה להיכנס,

האם עליי לעת עתה לנתק ?

 

הזמן כטבע שאינו קופא על שמריו

בשלו, לאיטו, כמסע מופלא של התחדשות,

אינו ממהר לקחת מאום

מלבד מהירות הדחף לשנות.

 

עצים אפורים, עלים יבשים

מתי תגיע התחדשות ?

חוזרת שוב לאותה בקתה לא ברורה

שוב התרגשות ודריכה, הפעם מנסה את הדלת,

אך היא, בשלה.

 

הזמן כטבע שאינו קופא על שמריו

בשלו, לאיטו, כמסע מופלא של התחדשות,

אנרגיות חדשות אט מתחילות להתחבר,

עוצמות חזקות כעת מתחילות לדבר.

 

עבר זמן, עדיין על אותו השביל,

דמעה זולגת על לחיי, ולפתע מצליחה את הדלת לפתוח לחופשי.

מתחילה לרוץ בכל כוחי, איני יודעת לאן פניי מועדות,

אך מבינה כי כל מה שידעתי עד עתה, עתיד להשתנות.

Read Full Post »

שיירת מכוניות חולפת מולי,
הרי כולנו כמהים להגיע.
רגע עומד שניה מפוזר
ובתוך כל זה אדם מנוכר.

איך יצא שכך הדבר?
שלובים אנו תחת גבולות ברורים,
ללא הסרת מבט או רצון לדבר.
מי אם לא לנו, יש את היכולת מעט לשחרר.

ידיים למעלה מושטות אל על
כי הרי רגיל אתה לקבל את המוגדר
ומי בכלל קבע שזוהי האמת?
איתך, בינינו, כאן בבית מרגיש כה ריק.

איך יצא שכך הדבר?
שלובים אנו תחת גבולות ברורים
ללא הסרת מבט או רצון לשחרר.
מי אם לא לנו, יש את הכח לשנות לאחר.

התנהגות רציונלית לפי ציפייה
אינה תוביל דבר מלבד הכחדה,
כיפוף מוסכמות מתוך הכרה
כי גם אתה הוא יציר הבריאה.

Read Full Post »